Steun de Gaza Flotilla, steun Gaza

Activisten van onder andere docP, het Nederlands Palestina Komitee, Rotterdam voor Gaza  en Vrouwen in het Zwart bereiden zich voor op de komst van de vier boten die naar Gaza varen. In korte tijd hebben veel solidariteitsgroepen, kunstenaars en academici hun steun betuigd aan onderstaande Verklaring. U kunt uw steun betuigen door naar een van onze bijeenkomsten te komen en anderen te informeren over de nijpende nood in Gaza.

Steunverklaring Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie  

In Gaza voltrekt zich een humanitaire ramp. Een ramp als gevolg van een blokkade, in strijd met het internationaal recht, een ramp die de wereld al 11 jaar lang gedoogt. Door deze blokkade is het gebied ter grootte van anderhalf keer Texel hermetisch van de buitenwereld afgesloten via land, zee en lucht.

Israel controleert de grenzen en alles wat naar binnen en buiten mag met als gevolg grote tekorten aan alle basisbehoeften: schoon water, elektriciteit, bouwmaterialen voor huisvesting, zorg en medicijnen. Volgens de Verenigde Naties is het gebied in 2020 onbewoonbaar, maar velen denken dat dat eigenlijk nu al het geval is.

Wij vinden dat er eindelijk een eind moet komen aan de blokkade. De Nederlandse regering moet daarvoor pleiten in Europees verband. Ook moet Nederland zich ervoor inspannen om te zorgen dat de Flotilla met haar schepen en opvarenden wordt doorgelaten en dat niemand een haar wordt gekrenkt.

Israels blokkade van de Gazastrook is illegaal. De boten varen onder Scandinavische vlaggen. Volgens internationaal recht mag Israel de boten niet tegenhouden op hun weg naar Gaza.

Gaza heeft meer dan ooit behoefte aan onze steun. De huidige demonstraties in het kader van de ‘Grote Mars van de Terugkeer’ laten zien dat mensen ten einde raad zijn en het gevoel hebben niets meer te verliezen te hebben. De komst van de Flotilla is de gelegenheid bij uitstek om de Palestijnen in Gaza duidelijk te maken dat we hen niet langer aan hun lot overlaten. Laten we die gelegenheid aangrijpen!

Terwijl het stijgende aantal doden en gewonden van de ‘Grote Mars van de Terugkeer’ in Gaza ons meer dan ooit verontrust, maken vier schepen zich op om als de nieuwe Freedom Flotilla naar het belegerde Gaza te varen.

Vier schepen, twee grote uit Oslo en Göteborg en twee kleinere, varen op 20 mei van Malmö en Kopenhagen via Duitsland (Kiel en Wilhelmshafen) naar Nederland. De grote hopen op 1 en 2 juni in Amsterdam te zijn. Daar wacht hen een grootse ontvangst. De twee kleinere varen binnendoor en worden op 27 en 28 mei ingehaald in Groningen en op 29 mei in Leeuwarden. Op 31 mei en 1 juni zijn ze in Amsterdam, om een dag later door te gaan naar Rotterdam. Een aantal nieuwe mensen stappen in Nederland aan boord. Vervolgens gaan de twee grote schepen via Engeland, Frankrijk en Spanje, naar Italië, waar ze de kleine weer tegenkomen. Samen gaan ze verder naar Gaza. Ze verwachten er op 25 of 26 juli te arriveren.

Het is alweer een tijdje geleden dat de Freedom Flotilla een poging deed: in juni 2015 werd één van de vier boten onderschept met aan boord onder meer de Tunesische oud-president Moncef Marzouqi. Ook dit keer komen de vier schepen mogelijk niet door de Israelische linies heen. Maar dat wil niet zeggen dat de Freedom Flotilla dan voor niets is geweest. Het belangrijkste is aandacht genereren voor de hermetische blokkade van Gaza.

Door die blokkade zitten sinds 2007 bijna twee miljoen mensen binnen hekken gevangen op een heel klein gebied. Soms is de grens naar Egypte even open, maar dat is altijd maar even. Vissers kunnen niet verder uitvaren dan zes zeemijl, wat niet genoeg is voor een behoorlijke vangst. Bovendien wordt er ook dan nog vaak op hen geschoten. Bijna geen van alle jongeren in Gaza is ooit het gebied uit geweest. Studies in het buitenland kunnen ze op hun buik schrijven, studiebeurzen moeten ze meestal laten lopen. Goederen mogen Gaza wel binnen, maar alle materialen die behalve voor civiele ook voor militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden, worden tegengehouden en gerantsoeneerd. Daaronder valt bouwmateriaal als cement en staal, en alles wat nodig is om machines draaiende of de infrastructuur op peil te houden. De half verwoeste elektriciteitscentrale kan hierdoor niet worden gerepareerd.

Mede daardoor is er maar vier uur per dag stroom. Om dezelfde reden stroomt het rioolwater ongezuiverd naar zee. Het grondwater is door een te intensief gebruik en door verzilting en vervuiling voor 90 procent ondrinkbaar. Volgens de Verenigde Naties is het gebied in 2020 onbewoonbaar, maar velen denken dat dat eigenlijk nu al het geval is.

Ziekenhuizen zijn niet up to date. Het personeel kan niet voldoende worden geschoold en er mag geen geavanceerde apparatuur Gaza binnen. Bovendien wil de Palestijnse Autoriteit, vanwege de onenigheid met Hamas, niet meer betalen voor medicijnen en behandelingen. Van de 11.000 bij de Israelische invasie van 2014 totaal verwoeste huizen zijn er maar 1200 herbouwd. De meeste beschadigde huizen zijn nooit behoorlijk hersteld. Veel mensen zijn al jaren dakloos.

Maar dat is niet alles. Door de jarenlange blokkade en de vernielingen van drie uitgebreide Israelische militaire acties is de economie verwoest. Meer dan 70 procent van de bevolking is intussen afhankelijk van humanitaire hulp; 47 procent heeft voedselhulp nodig. De werkloosheid bedraagt meer dan 40 procent en voor de jongeren ligt dat zelfs rond de 60 procent. Gaza voert nog steeds wel wat uit: in 2017 verlieten gemiddeld 218 vrachtautoladingen per maand het gebied, meer dan een lange periode daarvoor. Maar nog altijd niet meer dan 21 procent van het gemiddelde dat werd gehaald vóór de blokkade werd ingesteld.

Aan deze door menselijk toedoen gecreëerde humanitaire ramp moet per direct een einde komen en daarom ondersteunen wij de missie van de Freedom Flotilla: het doorbreken en beëindigen van de blokkade!

De Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie

U kunt ons bereiken via GazaFlotillaNL@gmail.com

via facebook Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie

Zie voor verdere informatie de Freedom Coalition

DELEN