Over Gaza en de Flotilla – de flyer

De Freedom Flotilla wil de blokkade doorbreken

Sinds 2008 hebben 31 boten geprobeerd de Gaza te bereiken, met het doel aandacht te vragen voor de hermetische blokkade door Israel. Slechts vijf schepen zijn daar ook echt aangekomen.

De Freedom Flotilla 2018 is op 20 mei uitgevaren uit Noorwegen en Zweden en de vier schepen zullen op 25 of 26 juli aankomen bij de belegerde Gazastrook.
Deze Flotilla is dè gelegenheid bij uitstek om onze solidariteit met Gaza duidelijk te maken. We tonen de Palestijnen dat we hen niet aan hun lot overlaten.

Het is de grondwettelijke taak van de Nederlandse regering om het internationaal recht te bevorderen. Dus moet de regering zorgen dat Israel deze Freedom Flotilla zal doorlaten, en dat de Europese schepen en Europese opvarenden geen haar zal worden gekrenkt.

De wurgende blokkade door Israel
In Gaza voltrekt zich een humanitaire ramp als gevolg van de blokkade die al 11 jaar voortduurt. Israel heeft het gebied in 2007 hermetisch van de buitenwereld afgesloten, nadat de politieke partij Hamas, die in 2006 de verkiezingen had gewonnen, de volledige macht in handen had genomen. Israel controleert via land, zee en lucht de grenzen en bepaalt wat naar binnen en naar buiten mag.

Er is daardoor tekort aan alle basisbehoeften:
• Water: het grondwater is door verzilting en vervuiling voor 90 procent ondrinkbaar.
Het rioolwater stroomt ongezuiverd naar zee.
• Bouwmaterialen: cement en staal mogen niet of nauwelijks worden ingevoerd omdat ze ook voor militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden.
• Elektriciteit: de verwoeste elektriciteitscentrale kan niet goed worden gerepareerd. Mede daardoor is er maximaal vier uur per dag stroom.
• Zorg en medicijnen: een voorbeeld: Bijna alle suikerziekte-patienten zijn door gebrek aan insuline overleden.

Volgens de Verenigde Naties zal de Gazastrook in 2020 onbewoonbaar zijn, maar velen denken dat dat eigenlijk nu al het geval is.
Nederland moet, samen met Europa, eisen dat Israel de illegale blokkade opheft, want het is een oorlogsmisdaad volgens internationaal recht.

Zolang Israel hiertoe niet bereid is, moet Europa een wapenembargo instellen en het handelsverdrag met Israel verbreken.

De Grote Mars van de Terugkeer
Dit was een wekenlange demonstratieve mars om het Recht op Terugkeer op te eisen dat de Palestijnen volgens internationaal recht hebben.
Begin en eind van de mars waren de herdenkingen van twee gebeurtenissen:
• Op 30 maart 1978 schoot de Israëlische politie zes Palestijnen dood bij vreedzame protesten tegen aangekondigde landonteigeningen. Deze Dag van het Land wordt jaarlijks wereldwijd herdacht.
• In 1948 zijn 750.000 Palestijnen door terroristische groepen gewapende joden uit hun dorpen verdreven.
De meeste van deze ruim 500 dorpen zijn daarna door bommen of buldozers vernietigd. De Palestijnen noemen dit de Nakba (dat betekent catastrofe). Zij herdenken deze ramp op 15 mei. Veel van die verdreven mensen en hun nakomelingen wonen nu in Gaza.

Op de gezamenlijke oproep van vele organisaties kwamen tienduizenden burgers in Gaza naar het door Israel op Palestijnse grond opgestelde grenshek. Het Israelische leger reageerde hierop met het gericht doodschieten van ongewapende demonstranten. Dit is een oorlogsmisdaad.

Er zijn al meer dan 120 Palestijnen gedood en ruim 11.000 gewond, waarvan velen voor het leven gehandicapt zijn.
Israel gebruikt verboden kogels die in het lichaam uit elkaar spatten en onherstelbare wonden veroorzaken.
Ook dit zijn oorlogsmisdaden.

De bevolking van de Gazastrook heeft onze steun meer dan ooit nodig. De massale demonstraties en de risico’s die men bereid is te nemen, laten zien dat de bevolking wanhopig en ten einde raad is.

Gaza is een open-luchtgevangenis
• Boeren die op hun land te dicht bij het hek komen, worden doodgeschoten.
• Vissers die verder dan 6 mijl uit de kust varen, worden doodgeschoten.
• Burgers krijgen zelden toestemming om Gaza te verlaten of binnen te komen.

Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie
Nederlands Palestina Komitee
DocP

Deze flyer kunt u hier downloaden 

DELEN